Thomas

Thomas Raggi

Roma, 18 gennaio 2001

Chitarra